سرنگ و سر سوزن تزریق ژل سر ثابت و سر جدا

سرنگ و سر سوزن تزریق ژل سر ثابت و سر جدا

سرنگ و سرسوزن مناسب تزریق ژل به صورت سرثابت و همچنین سرجدا در کیفیت انجام تزریق ژل ها بسیار موثر است.

 

سرنگ و سر سوزن

سایزکشور سازندهمدلنام محصول
۱۰۰pcs×packIRANAVANeedle
در سایز های مختلف از G18 الی G32 ، طول های ۴ الی ۱۳ میلیمتر
 ۱۰۰pcs×۱packIRAN۱ mlBD LuerLock
G31 6mm
 ۱۰۰pcs×۱packUSA۱ mlBD Insulin
G31 6mm
 ۱۰۰pcs×۱packUSA۰٫۵ mlBD Insulin
 
 ۶۰pcs×۱packIRAN۱ mlHelma
در دو مدل سر ثابت (انسولین) و سر جدا (لاورلاک)